Ad Code

Interactive NAT Grade 10 Reviewer (Araling Panlipunan) Part 1

1➤ Ibigay ang apat na Salik ng Produksyon

2➤ Ang paglikha ng mga produkto at serbisyo na makakatugon sa pangangailangan

3➤ Uri ng Pangangailangan

4➤ Ano-ano ang produkto & serbisyo ang gagawin? Para kanino?

5➤ Nagpaplano kung paano nahahati hati ang mga gawain & nagpapasya kung paano hahatiin...

6➤ Tumutukoy sa mga bagay na hinahangad ng tao upang magkaroon siya ng kasiyahan

7➤ Tumutukoy sa anumang gawaing pang-ekonomiko na may layuning kumita o tumubo

8➤ Ang halaga na ipinapataw sa isang bagay kapalit ng isa pang bagay

9➤ Pinakamahalagang salik ng produksyon

10➤ Tumutukoy sa mga materyal na gawaing tao na tumutulong sa produksyon

11➤ Batas pambansa blg. 877 na pumipigil sa pagtaas ng upa sa lupa.

12➤ Sosyalismo; klase ng economy

13➤ Pansamantalang paghinto sa trabaho ng nakararaming manggagawa

14➤ Ipinaliwanag niya ang inobasyon o patuloy na pagbabago n entrepreneur sa kanilang produkto

15➤ Isang agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman

16➤ Pantay-pantay na pinangangasiwaan ang isang negosyo

17➤ Nakasaad dito ang karapatan ng mga manggagawa

18➤ Mas mabilis lumago ang populasyon kaysa lumago ang produkto

19➤ Nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto

20➤ Upa sa lupang hindi nabago

21➤ Consumer Act of the Philippines

22➤ Mekanismo ng pamamahagi ng pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo

23➤ Binibigay kapalit ng isang magandang trabaho

24➤ Pinakamasalimuot na organisasyon

25➤ Pakinabang ng manggagawa sa ipinagkaloob na paglilingkod

26➤ Tawag sa mga kasapi ng korporasyon

27➤ Siya ang nagsabi na ang kakapusan bilang isang pamayanan na may limitadong pinagkukunang yaman na hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto & serbisyo na gusto & kailangan ng tao

28➤ Upa sa lupa, bahay, upa sa opisina, upa sa palengke

29➤ Magkano ang ilalaan sa pangangailangan sa pagkain, tubig, tirahan, etc.

30➤ Bahay (ekonomiks)

Your score is

Post a Comment

0 Comments

Close Menu