Most Recent

Advertisement

Latest Updates

Araling Panlipunan 7-10 DLL Compilation (2nd Quarter)K-12 Daily Lesson Logs (DLL’S)
 are useful and vital resource of our K-12 Teachers. Basically, Daily Lesson Logs (DLL’s) are guides for our teachers’ daily lesson preparation. The Department of Education issued guidelines to institutionalize instructional planning as a critical part of the teaching and learning process in public schools. These guidelines are meant to address teachers’ needs in organizing and managing teaching-learning process in the classrooms. 

The latest K-12 Daily Lesson Log contains a reflection part, placed at the bottom of the DLL’s. Through this part, teachers can reflect in students’ performance and their teaching effectiveness. K-12 Daily Lesson Log preparation is part of our K-12 teacher’s basic function as a facilitator of learning and ensure optimum learning outcome inside the classroom. Well prepared and well-planned Daily Lesson Logs (DLL’s) aligned to the competencies of K-12 Curriculum Guides are fundamental process in ensuring the standards of teaching delivery and quality of the teaching-learning process in public schools.

In the ever-evolving landscape of education, one constant remains: the indispensable role of teachers in shaping the minds of future generations. The K-12 Daily Lesson Logs (DLL’s) have emerged as an essential tool that empowers educators and enriches the teaching and learning experience. As we delve into the significance of these logs, it becomes evident that they are not merely administrative requisites but invaluable companions in the journey of education.

Araling Panlipunan 7-10 DLL Compilation (2nd Quarter)
Araling Panlipunan 7-10 DLL Compilation (2nd Quarter)

NOTE: You must be LOGGED IN to your Gmail account or DepEd Email to download this file.

QUARTER 2   -    ARALING PANLIPUNAN 7 DLL

 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Week 1 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Week 2 |ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2Week 3 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Week 4 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Week 5 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Week 6 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Week 7 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Week 8 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Week 9 | ARAL PAN- DOWNLOAD 

What's Inside the MELC'-BASED DLL/DLP FOR GRADE 7

 • Natatalakay ang konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito
 • Napaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Tsina)
 • *Natataya ang impluwensiya ng mga kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya
 • *Napapahalagahan ang mga kaisipang Asyano na nagbigay - daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnang sa Asya at sa pagbuo ng pagkakilanlang Asyano
 • *Nasusuri ang kalagayan at bahaging ginampanan ng kababaihan mula sa sinaunang kabihasnan at ikalabing -anim na siglo
 • Napapahalagahan ang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan at komunidad sa Asya
QUARTER 2   -    ARALING PANLIPUNAN 8 DLL/DLP

 • Grade 8 DLL: Quarter 2 Week 1 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 8 DLL: Quarter 2 Week 2 | ARAL PAN - DOWNLOAD 
 • Grade 8 DLL: Quarter 2Week 3 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 8 DLL: Quarter 2 Week 4 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 8 DLL: Quarter 2 Week 5 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 8 DLL: Quarter 2 Week 6 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 8 DLL: Quarter 2 Week 7 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 8 DLL: Quarter 2 Week 8 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 8 DLL: Quarter 2 Week 9 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 8 DLL: Quarter 2 Week 10 | ARAL PAN- DOWNLOAD 

What's Inside the MELC'-BASED ARAL PAN DLL/DLP FOR GRADE 8

 • *Nasusuri ang pag -usbong at  pag -unlad ng mga klasikong kabihasnan sa:  Africa – Songhai, Mali, atbp.  America  – Aztec, Maya, Olmec, Inca, atbp. Mga Pulo sa Pacific – Nazca
 • Naipapahayag ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng kabihasnang  klasiko sa pag -unlad ng pandaigdigang kamalayan
 • *Nasusuri ang mga pagbabagong naganap sa Europa sa Gitnang Panahon  Politika (Pyudalismo, Holy Roman Empire)  Ekonomiya (Manoryalismo) Sosyo -kultural (Paglakas ng Simbahang Katoliko, Krusada)
 • Natataya ang impuwensya ng mga kaisipang lumaganap sa Gitnang Panahon
QUARTER 2   -    ARALING PANLIPUNAN 9 DLL/DLP

 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week 1 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week 2 |ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2Week 3 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week 4 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week 5 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week 6 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week 7 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week 8 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week 9 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week 10 | ARAL PAN- DOWNLOAD 

What's Inside the MELC'-BASED ARAL PAN DLL/DLP FOR GRADE 9

 • *Natatalakay ang konsepto at salik na nakaaapekto sa demand sa pang araw -araw na  pamumuhay
 • *Natatalakay ang konsepto at salik na nakaaapekto sa suplay sa pang araw -araw na pamumuhay
 • *Naipapaliwanag ang interaksyon ng demand at suplay sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan
 • *Nasusuri ang kahulugan at iba’t ibang istraktura ng pamilihan
 • *Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa regulasyon ng mga gawaing pangkabuhayan
QUARTER 2   -    ARALING PANLIPUNAN 10 DLL/DLP

 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 1 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 2 |ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 10 DLL: Quarter 2Week 3 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 4 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 5 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 6 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 7 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 8 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 9 | ARAL PAN- DOWNLOAD 
 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 10 | ARAL PAN- DOWNLOAD 

No comments

FREE! DAILY LESSON LOG Q3 W3Click Here

X