Ad Code

Grade 6 Araling Panlipunan Reviewer | Quarter 1 | Practice Test

1➤ Ito ay isang Sistema ng paniniwala o ideolohiyang political ng kamalayang makabansa, pagkakilanlan nang may pagmamalaki sa kultura at tradisyon ng bansa at paghahangad ng pambansang pagsulong.

2➤ Ano ang tawag sa taong ipinanganak mula sa lahing Pilipino at lahing Tsino?

3➤ Ito ang tawag sa mga Pilipinong nakapag-aral sa ibang bansa at magaling sa wikang Espanyol. Ano ito?

4➤ Ang mga sumusunod ay nagging epekto nang buksan ang mga daungan sa bansa maliban sa isa. Ano ito?

5➤ Ano ang naging inspirasyon ng mga Ilustrado na pumukaw sa kanilang damdaming nasyonalismo?

6➤ Ang mga sumusunod ay ang hinaing ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, alin ang hindi?

7➤ Paano nabuo ang kilusang Propaganda?

8➤ Sino ang naging unang patnugot ng La Solidaridad?

9➤ Bakit hindi nagging matagumpay ang paghihimagsik ng mga Pilipino?

10➤ Bakit napaaga ang pagsiklab ng Himagsikan?

11➤ Ano ang layunin ng Kumbensyon sa Tejeros?

12➤ Kailan itinatag ang Republika ng Biak-na-Bato?

13➤ Alin sa sumusunod ang grupong pinamunuan ni Baldomero Aguinaldo?

14➤ Bakit nabigo ang kasunduan sa Biak-na-Bato?

15➤ Sino ang kinatawan ng mga kastila sa kasunduan sa Biak-na-Bato?

16➤ Ang Katipunan ay nahati sa dalawang pangkat. Ito ay ang _________ at __________.

17➤ Sa anong paraan naipakita ng kababaihan ng katipunan ang kanilang katapangan?

18➤ Ang ang mga ambag ng mga kasapi ng himagsikan?

19➤ Sino ang tinaguriang “Ina ng Watawat ng Pilipinas”?

20➤ Alin sa sumusunod ang taong kilala sa tawag na “Nay Isa” ng Panay na aktibong nagaklas laban sa Espanyol?

21➤ Kilala siya bilang Pangulo ng Dibisyon ng Kababaihan.

22➤ Kailan nagsimula and digmaan ng mga Pilipino at Amerikano?

23➤ Ano ang utos ng pinuno ng mga Amerikano sa kanyang mga sundalo?

24➤ Sino ang namuno sa kabataan sa Pasong Tirad sa Pilipinas?

25➤ Anong katangian ang ipinapakita ng mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga espanyol at amerikano?

26➤ Saan nagpaputok ang isang sundalong Amerikano nang makita nito ang sundalong Pilipino noong gabi ng Pebrero 4, 1899?

27➤ Ang mga sumusunod ay naganap sa simbahan ng Barasoain maliban sa isa. Ano ito?

28➤ Kailan nagsimula ang digmaan ng mga Pilipino at Amerikano?

29➤ Anong katangian ang ipinakita ng mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Espanyol at Amerikano?

30➤ Paano gumanti ang mga sundalong Amerikano sa mga Pilipino matapos silang mamatayan ng higit kumulang 40 ka tao?

31➤ Sino ang nagturo ng isang lihim na daanan sa mga Amerikano para matunton ang kinalalagyan nina Heneral Gregorio Del Pilar?

32➤ Sa labanan sa Samar, maraming namatay na sundalong Amerikano at bilang ganti, minasaker nila ang mga taga Samar. Pati ang mga batang lalaking may gulang 10 pataas ay kanilang pinatay. Ano ang tawag sa kaganapang ito?

33➤ Bakit tinaguriang pinakatanyag na labanan sa pagitan ng mga hukbo ng Pilipino at Amerikano ang Balangiga Massacre?

34➤ Ilang taon ang nakalipas bago isauli ng Pamahalaang Amerikano ang Balangiga Bells sa Pilipinas?

35➤ Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga bayani?

36➤ Alin sa sumusunod ang tinaguriang “Ama ng Katipunan”?

37➤ Sino and kilala bilang Dakilang Lumpo at Utak ng Himagsikan.

38➤ Pinakahuling heneral na sumusko sa mga Amerikano at nahalal na Gobernadorcillo noong 1892. Sino siya?

39➤ Sino ang namuno sa labanan sa Pulang Lupa, Marinduque noong Setyembre 1900?

40➤ Sino ang tinaguriang bayani ng Pasong Tirad?

Your score is

Post a Comment

0 Comments

Close Menu