Ad Code

Interactive NAT Grade 10 Reviewer (Filipino) Part 3

1➤ Ano ang ikalawang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal para sa bansang Pilipinas?

2➤ Kailan sinimulang isulat ni Rizal Ang nobelang El Filibusterismo?

3➤ Sa aling mga lugar niya naisulat ang nobelang El Filibusterismo?

4➤ Ano ang ibig sabihin ng EL FILIBUSTERISMO?

5➤ Tungkol saan ang nobelang El Filibusterismo ni Rizal?

6➤ Ano ang layunin ni Rizal sa pagsulat niya sa nobelang El Filibusterismo?

7➤ Ayon sa salaysay, kailan at saan nailimbag ang nobelang El Fili ni Rizal?

8➤ Sino ang nagpahiram kay Rizal ng pera para mailimbag niya ang pangalawa niyang nobela?

9➤ Para kanino inialay ni Rizal ang kaniyang nobelang El Filibusterismo?

10➤ Bakit nilisan ni Rizal ang Pilipinas noong Pebrero 3, 1888?

11➤ Sinu-sino ang tatlong paring martir na pinag-alayan ni Rizal ng kaniyang aklat El Filibusterismo?

12➤ Sino ang kasintahan ni Rizal na ipinakasal sa ibang lalaki ng kaniyang mga magulang habang nasa ibang bansa siya.

13➤ Ano ang kalagayan ng Pilipinas nang isulat ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo?

14➤ Ano ang isa sa mga lihim ni Simoun na nalaman ni Basilio nang magkita sila sa gubat?

15➤ Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit hindi pinatay ni Simoun si Basilio para pangalagaan ang kaniyang lihim, maliban sa isa?

16➤ Bakit hindi nakabaril ng usa o ibon sa gubat ang Kapitan Henerel?

17➤ Anong sakit ng lipunan ang inilarawan ni Rizal sa pamamaril ng Heneral?

18➤ Bilang kabataan, paano ka makakatulong sa pag-unlad ng iyong sariling bayan?

19➤ Paano nakatulong ng malaki ang mga prayle sa matagal na pagkaalipin ng Pilipinas?

20➤ Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit sa halip na hintayin ng mga bata nang may tuwa ang araw ng pasko ay kinatatakutan pa nila ito, maliban sa isa.

21➤ Ano ang totoong kompletong pangalan ni Jose Rizal?

22➤ Bakit natuwa pa si Simon nang dakpin ng mga gwardiya sibil sa Tandang Selo?

23➤ Alin ang angkop na pagpapakahulugan sa salitang “diskriminasyon”.

24➤ Naparusahan ang kutserong si Sinong dahil wala siyang dalang ______________.

25➤ Bakit sinasadyang magpatalo sa baraha nina Pari Irene at Pari Sibyla?

26➤ Si ____________ ay estudyante sa Unibersidad ng Santo Tomas na kumukuha ng Bachiller en Artes.

27➤ Ang kasulatan na pinapipirmahan kay Placido ay tungkol sa pagpapatayo ng _____ng Wikang Kastila.

28➤ Ang propesor na nag-insulto at nanlait kay Placido sa loob ng klase nila sa Pisika.

29➤ Ang bahay ni _________________ ay ipinalalagay na siyang tahanan ng mga mag-aaral.

30➤ Bakit tumanggi si G.Pasta na tumulong sa mga estudyante?

Your score is

Post a Comment

0 Comments

Close Menu